Sea salt | Sel de Mer

 (1 images)
 
 
 
 
 
 
 
Jean-Marc Lallemand/Belpress.com
00135082-001