Potassium iodide tablets | Comprimés diodure de potassium

 (4 images)
 
 
 
 
 
 
 
Philippe Clément/Belpress.com
00119623-004
Philippe Clément/Belpress.com
00119623-003
Philippe Clément/Belpress.com
00119623-002
Philippe Clément/Belpress.com
00119623-001