Medicines tablets and capsules | Médicaments comprimés et gelules

 (5 images)
 
 
 
 
 
 
 
Gérard Houin/Belpress.com
00134938-005
Gérard Houin/Belpress.com
00134938-004
Gérard Houin/Belpress.com
00134938-003
Gérard Houin/Belpress.com
00134938-002
Gérard Houin/Belpress.com
00134938-001