Medicine medicament | Medicine comprimés

 (3 images)
 
 
 
 
 
 
 
Gérard Houin/Belpress.com
00118889-003
Gérard Houin/Belpress.com
00118889-002
Gérard Houin/Belpress.com
00118889-001